W dziedzinie prawa karnego kancelaria udziela szerokiej pomocy prawnej.

Oferujemy reprezentację wszystkim stronom postępowania karnego:

 • oskarżonym
 • podejrzanym
 • pokrzywdzonym
 • oskarżycielom posiłkowym
 • oskarżycielom prywatnym
 • powodom cywilnym
Podejmiemy się sprawy na każdym z poniższych etapów:
 • zatrzymanie
 • śledztwo lub dochodzenie
 • postępowanie przygotowawcze
 • postępowaniu I instancji
 • postępowanie apelacyjne 
 • postępowanie kasacyjne
 • postępowanie wykonawcze
Prawo rodzinne Hilarowicz

 

Zadzwoń i przedstaw nam swoją sprawę, a my gwarantujemy rzetelną i fachową pomoc prawną: Tel.: +48 505 205 548

 
Nasi specjaliści działają w charakterze obrońcy lub pełnomocnika w sprawach o następujące przestępstwa:
 • przeciwko życiu i zdrowiu - spowodowanie uszczerbku na zdrowiu
 • przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu - utrudnianie akcji ratowniczej
 • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji - prowadzenie pojazdu mimo cofnięcia uprawnienia oraz prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
 • przeciwko wolności - uporczywe nękanie i groźba bezprawna
 • przeciwko rodzinie i opiece
  - znęcanie się fizyczne i psychiczne
  - rozpijanie osób małoletnich
  - uporczywe uchylanie się od obowiązków alimentacyjnych
 • przeciwko czci i nietykalności cielesnej
  - pomówienie
  - znieważenie
  - uderzenie?
 • przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
  - naruszenie praw pracowniczych wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego
  - naruszenie obowiązku zgłoszenia w zakresie ubezpieczenia społecznego
  - niedopełnienie obowiązków BHP
  - niedopełnienie obowiązków w zakresie wypadków przy pracy
 • przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
  - znieważenie, czynna napaść czy naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza wykonującego obowiązki służbowe
  - przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza służbowego
 • przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
  - fałszywe zawiadomienie o przestępstwie
  - składanie fałszywych oświadczeń i zeznań w postępowaniu
 • przeciwko mieniu
  - kradzież
  - przywłaszczenie
  - oszustwo
  - niszczenie mienia
 • przeciwko obrotowi gospodarczemu
  - wyłudzenie środków od banku
  - wyłudzenie odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia

Nasza kancelaria zajmuje się również sprawami o wykroczenia, m.in.:
 • przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
 • przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym
 • przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
 • przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
 • przeciwko osobie
 • przeciwko zdrowiu
 • przeciwko mieniu
 • przeciwko interesom konsumentów
 • przeciwko obyczajności publicznej
 • przeciwko urządzeniom użytku publicznego
Doradzamy także w sprawach karnych gospodarczych dot. m.in.:
 • nieujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania
 • firmanctwa
 • nieprowadzenia ksiąg rachunkowych
 • naruszenia procedury podatkowej

Celem naszego działania jest maksymalne złagodnienie negatywnych skutków postępowania karnego.

Tworzymy wszelkie niezbędne pisma procesowe, zażalenia i wnioski. Obowiązuje nas tajemnica zawodowa, dlatego zapewniamy Cię, że wszelkie szczegóły Twojej sprawy są u nas bezpieczne.

Skontaktuj się z nami telefonicznie, a wyjaśnimy Ci Twoją sytuację i przedstawimy najlepsze dla Ciebie opcje.