Co wchodzi w skład kosztów procesu?

W skład kosztów procesu wchodzą koszty sądowe oraz koszty zastępstwa przez profesjonalnego pełnomocnika.

Czym są koszty sądowe?

Główny element kosztów sądowych to opłata za wniesienie pozwu w wysokości 600 zł, a jeżeli w jednym procesie rozstrzyga się również inne kwestie jak podział majątku, kontakty z dzieckiem czy alimenty, do kwoty tej dochodzą dodatkowe opłaty. W skład kosztów sądowych mogą również wchodzić takie elementy jak koszty mediacji czy specjalistycznych badań psychologicznych. 

Rozwód - kto ponosi koszty sądowe?

Opłatę za pozew rozwodowy uiszcza osoba, która go wnosi. Sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych, jeżeli do pozwu dołączy ona niosek na urzędowym formularzu oraz uprawdopodobni, że nie ma możliwości finansowych poniesienia takich wydatków. Wszelkie opłaty ponosi zasadniczo osoba, która przegra proces, dlatego też po przegranej sprawie, osoba ta musi zwrócić wygranemu poniesione przez niego koszty. W przypadku orzekania bez winy stron, czyli gdy brak strony wygranej czy przegranej, opłaty zazwyczaj dzieli się równo pomiędzy małżonków.

Jak są koszty zastępstwa przez profesjonalnego pełnomocnika?

Zgodnie z prawem wyznaczone są wyłącznie stawki minimalne za zastępstwo procesowe w danej sprawie, tak więc ostateczne koszty kształtują się zgodnie z umową jaką klient zawrze z kancelarią i zależą one od wielu okoliczności charakteryzujących sprawę. Co istotne, w sprawie o rozwód nie ma obowiązku posiadania profesjonalnego pełnomocnika. W roku 2018 minimalna stawka za zastępstwo procesowe przy rozwodzie to 720 zł.

separacja-rozwód-opole

 

Jakie są zalety bycia reprezentowanym przez profesjonalnego pełnomocnika?

Posiadanie profesjonalnego pełnomocnika jest elementem kluczowym szybkiego i sprawnego postępowania rozwodowego. Zastępuje on stronę w trakcie rozpraw, zna procedury sądowe i pozwala uniknąć kontaktów z byłym partnerem. 

Czy mogę zwrócić się do przegranej strony o zwrot kosztów poniesionych na profesjonalnego pełnomocnika?

Kiedy orzeczono o winie drugiego małżonka albo oddalono jego pozew o rozwód, strona wygrana ma prawo żądać zwrotu kosztów profesjonalnego pełnomocnika.

Opłaciłem pozew o rozwód, a ostatecznie orzeczono go bez orzekania o winie. Czy należy mi się zwrot opłaty?

Jako że opłata za pozew o rozwód wynosi 600 zł, a w przypadku braku orzekania o winie wyłącznie 300 zł, to strona wnosząca pozew otrzyma zwrot w wysokości 300 zł od sądu oraz może ubiegać się o zwrot 150 zł od drugiej strony postępowania.

Dowiedz się więcej o rozwodach