Alimenty a koronawirus

Wielu przedsiębiorców zamyka swoją działalność gospodarczą, a szukanie nowej pracy w obecnej sytuacji wydaje się wysoce problematyczne. Konsekwencją są nieuiszczane świadczenia alimentacyjne na dzieci, lub świadczenia znacznie ograniczane. Prognozy wskazują, że liczba pozwów o obniżenie alimentów z powodu zmiany sytuacji osób, które są zobowiązane do ich łożenia, w najbliższym czasie wzrośnie wręcz dramatycznie.

Czytaj więcej

Alimentacja w Polsce

Polskie prawo - w myśl obowiązujących przepisów - przewiduje „ obowiązek alimentacyjny ” wobec najbliższych osób. Jest to orzeczony przez sąd obowiązek, który ma na celu dostarczanie środków utrzymania i wychowania małoletnim dzieciom. Bowiem zdecydowaną większość świadczeń, stanowią alimenty płacone są na dziecko / dzieci. Jednakże wyróżniamy również alimenty na żonę czy na męża.

Czytaj więcej

Egzekucja alimentów – co powinieneś wiedzieć?

Płacenie alimentów to temat wzbudzający wiele emocji i niejasności dlatego w skrócie przybliżamy wszystko, co powinniście wiedzieć o egzekucji tych świadczeń. Kto jest zobowiązany do płacenia alimentów?

Czytaj więcej

Czy małżonek może żądać ode mnie alimentów?

Czy małżonek może żądać ode mnie alimentów? W prawie rodzinnym źródłem obowiązku alimentacyjnego są więzy krwi lub instytucje prawne, z którymi łączy się powstanie obowiązku alimentacyjnego (np. małżeństwo, przysposobienie). Podstawą roszczeń alimentacyjnych między małżonkami jest wzajemny obowiązek pomocy, współdziałania dla dobra założonej rodziny i zaspokajania jej potrzeb, co zostało uregulowane w przepisach art. 23 i 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Czytaj więcej

Czy trzeba płacić alimenty na pełnoletnie dziecko?

Uzyskanie przez dziecko pełnoletniości samo przez się nie wyłącza obowiązku alimentacyjnego rodziców. Mimo iż zmianie ulega sytuacja prawna – pełnoletnie dziecko nie pozostaje już pod opieką rodziców, nie kierują oni już jego życiem i może samodzielnie podejmować decyzje, np. co do podjęcia pracy, dalszego wykształcenia, samo osiągnięcie pełnoletniości nie powoduje uchylenia obowiązku alimentacyjnego rodziców.

Czytaj więcej

Od czego zależy wysokość alimentów?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa zakres świadczeń alimentacyjnych odnosząc się do dwóch czynników: usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego; zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Czytaj więcej

Jak skutecznie dochodzić alimentów?

Roszczenia alimentacyjne, co do zasady, są dochodzone w procesie. Można ich dochodzić samodzielnie, jak i łącznie z innymi żądaniami, np. rozwodu, separacji, unieważnienia małżeństwa, rozwiązania przysposobienia.

Czytaj więcej

Czym są alimenty?

Co tak na prawdę oznacza słowo "alimenty"? Czy alimenty to tylko dostarczanie pieniędzy? Czy można się zrzec prawa do alimentów? Dowiedz się, co powinieneś wiedzieć o alimentach.

Czytaj więcej

Kto może płacić alimenty?

Źródłem stosunku alimentacyjnego jest stosunek prawnorodzinny istniejący pomiędzy zobowiązanym a osobą uprawnioną do alimentów. Obowiązek alimentacyjny jest wynikiem pokrewieństwa lub więzów prawnych, z którymi ustawodawca wiąże jego istnienie.

Czytaj więcej

Kiedy można żądać alimentów?

Obowiązek alimentacyjny pomiędzy osobami, które łączą więzy pokrewieństwa, małżeństwa lub powinowactwa uaktualnia się jeżeli po stronie uprawnionego i po stronie zobowiązanego zaistnieją określone przesłanki.

Czytaj więcej

Subskrybuj RSS - alimenty i świadczenia